Zwalczanie szkodników - program

Zachowanie należytych warunków higienicznych w miejscach produkcji różnego rodzaju wyrobów ma w dzisiejszych czasach bardzo duże znaczenie. Stało się to sprawą priorytetową po tym, jak w życie weszły dyrektywy unijne 93/43/EEC stanowiące o projektowaniu zakładów, a także utrzymaniu w nich czystości, jeśli mają bezpośredni, bądź pośredni (np. drukarnie etykiet) związek z żywnością.

Wychodząc naprzeciw rosnącym nieustannie wymogom dotyczącym higieny, oferujemy Państwu zwalczanie szkodników:

  • gryzoni;
  • owadów latających;
  • owadów biegających;

Zwalczanie komarów, kretów, os, szerszeni i innych szkodników przebiega w naszej firmie wg zasady:

GMP (Good Manufacturing Practice), czyli tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej

Realizowane przez nas mycie i dezynfekcja obiektów jest zaś realizowana w oparciu o zasadę:

GHP (Good Hygiene Practice), czyli Dobrą Praktykę Higieniczną

Zasady GMP i GHP stanowią pierwsze stopnie Zarządzania Jakością.

Stopniem wyższym od nich jest system:

HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points)

System ten został opracowany dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Osiągnięcie go jest możliwe tylko przez prowadzenie bieżącego monitoringu zagrożeń, bądź (w przypadku braku takiej możliwości) przeprowadzane w sposób systematyczny pomiary i obserwacje, które powinny odbywać się w ściśle określonych odstępach czasu.

Jednym z ważniejszych elementów jest odpowiedni wybór krytycznych punktów i nadzór nad nimi, czyli systematyczny monitoring i podejmowanie odpowiednich działań korygujących, bezpośrednio przyczyniających się do utrzymania zdrowotnego bezpieczeństwa magazynowanej, bądź też produkowanej żywności.

System HACCP pozwala przede wszystkim chronić interesy konsumenta, jednak odpowiednio dokumentowana ochrona zakładu przed wszelkiego typu szkodnikami, leży także w interesie przedsiębiorcy. Po pierwsze zapewnia utrzymanie jakości wytwarzanego produktu, po drugie zaś jeżeli w zakładzie zostanie przeprowadzona kontrola przez Państwowe instytucje, daje możliwość łatwego i szybkiego potwierdzenia, że przedsiębiorca dopełnił wszystkich obowiązków związanych z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów.

Zwalczanie szkodników jest pierwszym etapem działań w ramach HACCP, bez niego nie ma możliwości spełnienia wymogów systemu.

Do każdego zakładu, który zlecił nam zwalczanie szkodników podchodzimy w sposób całkowicie indywidualny, opracowując odrębny program działania. W niektórych przypadkach niezbędne będzie odkomarzanie, gdzie indziej zaś zwalczanie kretów, szerszeni, czy os. Rezultatem naszych działań zawsze pozostaje zakład wolny od wszelkiego rodzaju gryzoni, czy owadów.

Oprócz samego zwalczania szkodników przeprowadzamy również szkolenia dla pracowników, uczące zachowań minimalizujących ryzyko przeniknięcia szkodników do wnętrza budynków w przyszłości.